Priser

Priser – inklusive moms:

Zonterapi:

1 timme zonterapi – 650:- kr
30 min öronakupunktur 325:- kr
1 timme – Pensionärer, studerande, långtidssjukskrivna – 550:- kr

Femte gången får du 100:- kr rabatt.
Öronakupunktur ingår ibland vid behov i zonterapibehandlingen utan extra kostnad.

Ljuskristallbädd:

En timme inkl samtal – 450:-

Zonterapiklienter får 50:- kr rabatt.