Priser

Priser – inklusive moms:

Zonterapi:

1 timme zonterapi – 680:- kr
30 min öronakupunktur 325:- kr
1 timme – Pensionärer, långtidssjukskrivna – 580:- kr

Femte gången får fullt betalande 100:- kr rabatt.
Öronakupunktur ingår ibland vid behov i zonterapibehandlingen utan extra kostnad.

Ljuskristallbädd:

En timme inkl samtal – 450:-

Zonterapiklienter får 50:- kr rabatt.