Kristall-ljusterapi

Vi erbjuder kristall-ljusterapi med en unik kristall-bädd, ett original som
kommer från Casa De Dom Ignacio i Brasilien (John of God – Joao
Teixeira de Faria). Under behandlingen ligger du på rygg på en bekväm säng med ögonen slutna. De sju kristallerna belyser din kropp ovanifrån när du ligger på sängen.

 

Info:En av de sju läkande bergskristallerna
Kristallbädden är en terapiform där man använder sig av speciella bergskristaller.
Det färgade ljuset som går genom kristallerna påverkar kroppens sju chakror.
Chakrorna är kroppens energicentran som driver livsenergin, Qi, Prana genom vår kropp.

Kristall-ljusterapin assisterar ditt fysiska välmående:

  • Den öppnar dina energicentra, dina chakror, och rensar bort eventuella
    blockeringar, som hindrar flödet av din livskraft, in i dina fysiska organ
    och genom dina meridianer.
  • Det renar chakrorna från negativa energier som fastnat i ditt energifält.
  • Din energi och allmänna välmående stimuleras ända ner på cellnivå.

Vad kan man förvänta sig av behandlingarna?
Behandlingen kan upplevas på många olika plan, fysiska förbättringar, mental stabilisering och en upplyftande känsla, även en upplevelse på andlig nivå kan förekomma men den är mycket individuell. Effekterna kan komma direkt eller senare. Många känner sig väldigt avslappnade och rofyllda efteråt.

Kostnad: 30-40 minuters kristallljusbehandling med samtal, totalt ca 1 timme
450:- inkl moms