Deltagares erfarenheter

Erfarenheter av Qigong träning

Deltagares erfarenheter av Zhineng Qigongträningen

Mona 46 år. Har gått grundkursen för ett år sedan och fortsättningskursen i våras och tränar Zhineng Qigong regelbundet:

Jag har blivit mer avslappnad i kroppen på ett djupare sätt som tidigare olika avslappningstekniker inte gett mig. Förut fick jag ofta stora låsningar i ryggen. Men nu har jag bättre rörlighet i kroppen, är mindre stel i ryggen och lederna.

Min kroniska smärta som jag har haft i flera år har blivit så mycket bättre av träningen. Med denna teknik har jag också lärt mig att jorda mig och behålla min egen energi. Tidigare blev jag så trött av andras energier exempelvis vid folksamlingar på köpcentra.

Känner mig mycket lugnare och mer fokuserad.”

****************************************************************************************************

Sandra 25 år. Har gått grundkursen för ett år sedan och fortsättningskursen i våras och tränar Zhineng Qigong regelbundet:

För några år sedan var jag med om en trafikolycka som gav mig stora problem med ryggen: ständig smärta och jobbiga låsningar i ryggen. Min träning gör att ryggen blir hela tiden bättre och bättre, stabilare och smidigare.

När jag får ont i kroppen självläker jag mig med Qigong träningen. Jag har fått ett mer medvetet positivt tankemönster som hjälper mig i vardagen. Jag känner ett större lugn och tillförsikt.

Tidigare kunde jag komma i obalans av andra människors energier speciellt om de inte mådde bra. Nu är jag lugnare, gladare, mer stabil och kan lättare fokusera på mig själv.”